პლასტმასის კალათა მართკუთხედი თეთრი

პლასტმასის ჭურჭელი